0

Forum Międzynarodowe “Dzień Biznesu Ukraińskiego”.

W dniu 12 maja 2016 roku w Warszawie odbędzie się jedna z najbardziej wielkoskalowych imprez w polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej – czwarte coroczne Forum Międzynarodowe “Dzień Biznesu Ukraińskiego”. W ramach przedsięwzięcia zostaną omówione perspektywy dla inwestorów z UE, w szczególności z Polski, na rynku Ukrainy w kontekście postanowień Umowy stowarzyszeniowej między… Continue Reading

0

Kancelaria Chałas i Wspólnicy o transporcie kolejowym Ukraina – UE.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy Partnerem Merytorycznym międzynarodowej  konferencji we Lwowie „Eurorail 2015 – Innowacyjne rozwiązania w transporcie kolejowym – przyszłość współpracy Ukraina-Unia Europejska”.  Konferencja organizowana jest przez Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej (IMWG) wspólnie z Komitetem Transportowym Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Radą Miasta Lwowa. Kancelaria Chałas i Wspólnicy… Continue Reading

0

Mikro i Makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia biznesu na nowych rynkach – konferencja

26 marca br. w siedzibie Polskiej Agencji Informacyjnej i Inwestycji Zagranicznych S.A. odbyła się konferencja poświęcona inwestowaniu na rynkach azjatyckich oraz w Afryce środkowej. Ciekawa formuła wydarzenia oraz bogata lista prelegentów wzbudziła duże zainteresowanie spotkaniem ze strony przedsiębiorstw z grupy MŚP. Podczas konferencji omówiono najważniejsze kwestie prawne związane z prowadzeniem… Continue Reading

0

Seminarium dla Białoruskiej Izby Handlowej

          W dniu 25 marca br.  w siedzibie Kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące kwestii prawnych związanych z prowadzeniem biznesu oraz inwestowaniem w Polsce. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Białoruskiej Izby Handlowej w Mińsku, a także przedstawiciele jednych z największych spółek państwowych … Continue Reading

0

Konferencja „Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia biznesu na nowych rynkach”

Konferencja „Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia biznesu na nowych rynkach” 26 marca br., Warszawa. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Polsko-Mongolska Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają przedsiębiorców na konferencję na temat prowadzenia biznesu na nowych rynkach. Podczas konferencji prelegenci przedstawią klimat inwestycyjny Mongolii, walory turystyczne i gospodarcze kraju.… Continue Reading