0

Podatki dochodowe w Polsce

Polski system podatkowy przewiduje opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych (będących spółkami handlowymi).

Spółki (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) nie są traktowane jak podmioty płacące podatek dochodowy od osób prawnych, lecz jak wspólnicy – płacący podatki w związku z uczestnictwem w dochodach tych spółek. Tak jak osoby fizyczne, płacą one podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli wspólnikami spółki są osoby prawne, osiągany przez nie dochód jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%. Podatek naliczany jest od dochodu, to jest od różnicy między przychodami i rozchodami podatnika, przy czym prawo przewiduje liczne ograniczenia w klasyfikacji rozchodów.

Podatnicy zobowiązani są do comiesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego. W niektórych wypadkach (na przykład wobec podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą) prawo dopuszcza rozliczenia kwartalne. Przy podatku dochodowym osoby prawne składają roczną deklarację podatkową do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego.

Osoby fizyczne podlegają podatkowaniu według tak zwanej skali podatkowej. Stawki podatkowe wynoszą odpowiednio 18 i 32%, przy czym kwota wolna od podatku wynosi jedynie ok. 3100 zł rocznie. Przedsiębiorcy, którzy otrzymują przychód z działalności gospodarczej (niezwiązanej z działalnością rolniczą), mają prawo wyboru liniowej stawki podatkowej 19%.

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *