0

Nowe zasady rozliczeń faktur korygujących.

find2

find2

24 września Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw i związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015, poz. 1595). Ustawa reguluje budzącą dotychczas wiele wątpliwości kwestię rozliczania korekty przychodów i kosztów podatkowych. Zmiany umożliwią dokonywanie korekt przychodów i kosztów i bieżącym okresie rozliczeniowym. Zmiany wejdą i życie od 1 stycznia 2016 r.

Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, dokonuje się jej poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych i okresie rozliczeniowym, i którym została wystawiona faktura korygująca lub, i przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Zatem od 2016 roku ustawy podatkowe wprowadzają zasadę, że to przyczyna korekty będzie decydowała o momencie dokonania korekty. Korekty spowodowanej błędem rachunkowym lub inną należy dokonać wstecznie.

Zgodnie z nowymi przepisami jeżeli i okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Autor: Tomasz Strzałkowski, Doradca Podatkowy

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *