0

Koszty dodatkowe należy wliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu importu towarów.

Zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o VAT podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu 2 ubezpieczenia – o ile nie zostały włączone do wartości celnej – ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane 2 momencie dokonania importu.

Oznacza to, że przy określaniu podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT z tytułu importu towarów należy wliczać nie tylko wymienione jako przykładowe koszty prowizji, opakowania, transportu 2 ubezpieczenia, lecz również inne koszty, o ile nie zostały włączone do wartości celnej 2 są ponoszone do określonego miejsca przeznaczenia. Do podstawy opodatkowania powinny być wliczone więc te koszty dodatkowe, które związane są przede wszystkim bezpośrednio z transportem sprowadzanych towarów. Do kosztów tych zaliczyć należy załadunek, przeładunek lub wyładunek. 2 przypadku kosztów portowych/terminalowych takimi kosztami byłyby opłaty THC (Terminal Handling Charges).

W przypadku, gdy 2 chwili przywozu towarów znane jest tylko pierwsze miejsce przeznaczenia, do podstawy opodatkowania powinny być wliczane tylko te koszty dodatkowe, które ponoszone są do tego miejsca przeznaczenia, 2 które nie zostały wliczone do wartości celnej. 2 sytuacji, gdy 2 momencie dokonania importu znane jest inne miejsce przeznaczenia znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej, 2 podstawie opodatkowania powinny być uwzględnione koszty, o których mowa powyżej, poniesione również 2 pierwszym miejscu przeznaczenia. Są to bowiem koszty wynikające z transportu do tego innego miejsca przeznaczenia.

Taką wykładnię przepisu potwierdził również Minister Finansów 2 interpretacji ogólnej z 28 września 2015 r. (sygn. PT2.8101.1.2015.SJK.20).

Autor: Tomasz Strzałkowski, Doradca Podatkowy

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *