0

Sprzedaż wysyłkowa a prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej.

Każdy, kto chce dokonywać sprzedaży swoich towarów na rzecz osób prywatnych, musi posiadać kasę fiskalną, na której zostanie zarejestrowana każda transakcja. Przepisy przewidują jednak pewne zwolnienia z obowiązku jej posiadania, które wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz. U. z 2016 r. poz. 2177. Aby móc z nich skorzystać, wymagane jest spełnienie rygorystycznych warunków. Jednym z nich jedna na przykład to, że takie towary mają być sprzedawane  wysyłkowo.

Ważna wartość obrotów

Ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej można skorzystać na przykład z uwagi  na wartość obrotów. Przedsiębiorcy których wartość sprzedaży netto nie przekracza rocznie kwoty 20 000 zł (w pierwszym roku działalności limit ten liczy się proporcjonalnie do prowadzenia okresu sprzedaży), nie są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej.  Oprócz tych ogólnych zwolnień z kasy fiskalnej, ustawodawca przewidział także inne przypadki, w których mimo dużo większych obrotów kasa nie jest potrzebna.  Zaliczamy do nich sprzedaż towarów na rzecz wszystkich osób prywatnych. Sprzedaż taka musi jednak nastąpić w specyficzny sposób oraz zostać odpowiednio udokumentowana.

Pozycja . 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień  wskazuje, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów:

  • odbywających się w systemie wysyłkowym, czyli pocztą lub przesyłkami kurierskimi
  • w przypadku gdy dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (środki powinny wpłynąć na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)
  • w momencie gdy z ewidencji i dowodów zapłaty jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Trzeba podkreślić że warunki te muszą być spełnione jednocześnie, dlatego towaru nie można sprzedać klientowi w sklepie stacjonarnym ani też dostarczyć mu go osobiście. Towar powinien trafić odbiorcy za pośrednictwem przesyłki  pocztowej  bądź kurierskiej.  Niewywiązanie się z tego warunku dyskredytuje wskazane zwolnienie nawet gdy zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe.

Kluczowy sposób płatności

Ze wspomnianego zwolnienia można także skorzystać z uwagi na sposób płatności. Zapłata za zakupiony  towar nie może nastąpić gotówką, lecz powinna być dokonana za pośrednictwem banku, poczty bądź SKOK-u. Akceptowalne jest również przekazanie pieniędzy przez klienta kurierowi, który następnie wpłaca je na rachunek bankowy sprzedawcy

Identyfikacja transakcji

Kasy fiskalnych nie trzeba będzie posiadać także z uwagi na możliwość identyfikacji transakcji i nabywcy. Chodzi o sytuacje, kiedy prowadzona przez sprzedawcę ewidencja oraz posiadane dowody dokumentujące zapłatę będą jednoznacznie wskazywać, jakiej konkretnie transakcji dana sprzedaż dotyczyła i na  czyją rzecz została dokonana. Same przelewy bankowe za sprzedane towary nie są wystarczające, aby ze zwolnienia skorzystać. Zatem podatnik, który osobiście dostarcza towar swoim klientom bądź wydaje go im w swoim sklepie, kasę fiskalną co do zasady będzie musiał stosować.

Print Friendly, PDF & Email

Sandra Siurczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *