0

Reforma przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Portal gospodarczy wnp.pl poinformował na łamach wydania internetowego (http://www.wnp.pl/wiadomosci/271512.html) o reformie przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, jakiej celem jest uzyskanie przez użytkowników większej kontroli nad własnymi danymi. O komentarz tej publikacji poprosiliśmy Dr Bogdana Fischera, Partnera, Radcy Prawnego, w Kancelarii Chałas i Wspólnicy specjalizującego się w Ochronie Informacji Danych Osobowych. Zdaniem Mecenasa Fischera ,, Należy oczekiwać że poziom świadomego wpływu na przetwarzanie dotyczących nas danych w 2018 roku, kiedy zacznie obowiązywać rozporządzenie – znacznie wzrośnie.

Uchwalone rozporządzenie wprowadza wiele rozwiązań po części nowych a częściowo już dobrze znanych z ujęć wewnętrznych ustawodawstw państw członkowskich. Na pewno czyni aktualnym podejście do ochrony danych po ponad 20 latach obowiązywania Dyrektywy 95/46 Co jednak najistotniejsze prawo ochrony danych będzie takie samo dla wszystkich państw UE ( będzie obowiązywać wprost), gdyż dyrektywa jako dokument określający jedynie cele powodowało bardzo niejednorodny dobór środków w poszczególnych krajach. Rozporządzenie wzmacnia prawa podmiotu danych tj. osoby, której dane są przetwarzane. Osoba ta będzie mieć ułatwienia w dostępie do swoich danych osobowych, korekcie, usunięciu czy przeniesieniu danych do innego usługodawcy. Nie da się wskazać w krótkiej wypowiedzi wszystkich uprawnień podmiotu danych i możliwości kontroli nad swoimi danymi stąd skupię się na jednym z najważniejszych uprawnień – wyrażaniu zgody. Zgoda podmiotu danych oznacza oświadczenie woli, które ma postać oświadczenia albo innego wyraźnego działania potwierdzającego, mającego charakter konkretny, jednoznaczny, świadomy i dobrowolny. Zgoda nie będzie dobrowolna w szczególności wówczas gdy dana osoba nie może dokonać rzeczywistego i wolnego wyboru, a następnie nie może odmówić ani odwołać zgody bez poniesienia szkody, co obecnie w rzeczywistości sprawia duże problemy. Dla świadomego udzielenia zgody minimum to uzyskanie informacji na temat tożsamości administratora oraz założonych przez niego celów przetwarzania danych. Wymogi dotyczące wyrażenia zgody przez podmiot danych przewijają się w całym rozporządzeniu : Zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych zarówno w przypadku danych zwykłych ( art.6) jak i w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii ( wrażliwych – art.9). O zgodzie jest mowa przy przetwarzaniu danych osobowych dziecka (art. 8); w ujęciu odwołania zgody i prawa do bycia zapomnianym (art. 17) w ujęciu prawa do przenoszenia danych (art. 18); jako podstawa prawna: profilowania (art. 20), przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (art. 44) czy publikowania danych osobowych przez podmioty prowadzące badania historyczne, statystyczne lub naukowe (art. 83). Należy oczekiwać również że poziom świadomego wpływu na przetwarzanie dotyczących nas danych w 2018 roku, kiedy zacznie obowiązywać rozporządzenie – znacznie wzroście.

Autor:
Dr Bogdan Fischer,
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *