0

Polska redukuje deficyt i pozostaje jednym z liderów wzrostu w UE

Za sprawą jednej z najwyższych w UE dynamiki wydajności pracy, Polska pozostanie w gronie najbardziej konkurencyjnych gospodarek unijnych, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w wysokiej dynamice eksportu (3 najlepszy wynik w UE).

Prognoza Komisji Europejskiej (KE) wskazuje, że deficyt nominalny w 2014 r. został zredukowany do 3,2% PKB, czyli poziomu bliskiego 3% PKB. Umożliwia to uwzględnienie, w ramach procedury nadmiernego deficytu, ponoszonych jeszcze w 2014 r. kosztów systemowej reformy emerytalnej i tym samym pozwala Polsce na oczekiwanie, że Komisja Europejska uzna, że Polska trwale zredukowała nadmierny deficyt. Co ważne prognozy KE na lata 2015-16, podobnie jak Ministerstwa Finansów potwierdzają trwałość redukcji nadmiernego deficytu.

Mniejsza presja inflacyjna w Polsce w prognozach KE może wynikać z zakładanego nieco wolniejszego wzrostu popytu krajowego i utrzymywania się bardziej ujemnej luki produktowej .W ocenie KE tak znaczna redukcja deficytu w 2014 r., o 0,8 pkt. proc., wynikała m.in. ze zwiększonych, w wyniku poprawy koniunktury, dochodów podatkowych, jak i składek emerytalnych, będących efektem zmian w systemie emerytalnym.

Poprawie wyniku nominalnego towarzyszy również redukcja deficyt strukturalnego, który według szacunków KE poprawi się z 2,7% PKB w 2014 r. do 2,3% PKB w 2016 r. Prognozy pokazują, że deficyt strukturalny zostanie zredukowany do 2,2% PKB w 2016 r., a w kolejnych latach Polska będzie kontynuować dążenie do średniookresowego celu budżetowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *