0

Jednolity Plik Kontroli czyli szybsze i dokładniejsze kontrole podatkowe

doradca

Od 1 lipca na podatników prowadzących księgi komputerowo zostanie nałożony obowiązek posiadania oprogramowania pozwalającego na generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany wymagają od firm dostosowania systemów informatycznych, które będą musiały generować dokument o ustandaryzowanej strukturze. Dzięki takiemu formatowi w sposób automatyczny, z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów informatycznych organy podatkowe będą mogły wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne i dokonać ich weryfikacji.

Czym jest Jednolity Plik Kontroli?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie. JPK jest zbiorem danych z systemów informatycznych firmy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, przekazywanym w schemacie XML. W praktyce podatnicy będą zobowiązani do tego wykorzystywane przez nich oprogramowanie posiadało funkcję generowania plików z danymi w wymaganym formacie. Oczywiście, wszystko na koszt podatników. Ustawodawca nie widzi w tym jednak problemu. W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że „Większość oferowanego na rynku oprogramowania posiada rozwiązania umożliwiające tworzenie raportów w tym standardzie. Dostawcy systemów dokonują modyfikacji i rozwijania systemów permanentnie, w ramach usług wsparcia technicznego. W większości przypadków nie powinno to wykraczać poza standardową usługę wsparcia.”

Ministerstwo opublikowało finalne struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowy system obejmuje siedem struktur: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, ewidencje przychodów, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz faktury VAT. Na razie pakiet struktur nie obejmuje zestawu dla raportów kas fiskalnych i paragonów.

Kogo dotyczą zmiany?

Zgodnie ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) nowy obowiązek raportowania danych w formacie tzw. Jednolitego Pliku od 1 lipca 2016 r. dotyczyć będzie zasadniczo wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

W praktyce jednak od 1 lipca obowiązek przedstawiania do kontroli danych w formacie JPK będzie dotyczył wyłącznie dużych firm, zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub wypracowujących powyżej 50 mln euro obrotu rocznie.

Jednak dla małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. zasadniczo podmiotów, które zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz których roczny obrót netto nie przekroczył równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu nie jest wyższa niż równowartość w złotych 43 milionów euro, przewidziano okres przejściowy. Mali i średni przedsiębiorcy będą mieli taki obowiązek dopiero od 1 lipca 2018.

Reasumując Jednolity Plik Kontroli pozwoli organom podatkowym na szybsze i dokładniejsze kontrole podatkowe. Natomiast na podatników nakłada obowiązek przeprowadzenia analizy w możliwości generowania danych w odpowiednim formacie i zgodnie ze strukturami logicznymi pliku JPK przez systemy księgowe stosowane przez podatników. W razie gdyby wykorzystywane systemy informatyczne nie zapewniały takiej możliwości niezbędne będą działania polegające do dostosowaniu dotychczasowych systemów informatycznych do nowych wymagań.

Autor:
Tomasz Strzałkowski,
Doradca Podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *