0

Czym powinna kierować się firma, wybierając bony dla swoich pracowników?

Wielu pracodawców stosuje różne formy pozapłacowego wynagradzania i motywowania pracowników, pragnąc docenić ich ciężką pracę na rzecz firmy. Jedną z najbardziej popularnych form podziękowania pracownikom za ich dotychczasową pracę stosowaną przez pracodawców oprócz gotówki i przed płaconych podarunkowych kart płatniczych są bony.Wszystkie z powyższych form mają swoje wady i zalety, w szczególności gdy jest to związane z kwestiami dotyczącymi ich opodatkowania, tym niemniej jednak bony pozostają ciągle wśród najpopularniejszych form z jakich korzystają pracodawcy.

Na rynku istnieją różne rodzaje bonów i to w kwestii pracodawcy pozostaje ocena co najlepiej przysłuży się jego pracownikom. Ocena, taka może, a nawet powinna być podjęta po konsultacjach z pracownikami, aby jak najlepiej uwzględnić potrzeby pracowników i ich rodzin. Ponadto pracodawca przy wyborze określonego rodzaju bonów powinien więc mieć na uwadze, aby bony nie wykluczały określonej grupy pracowników (np. nieposiadających dzieci).

W praktyce zdarza się, że oprócz powyższych motywów pracodawcy mają na uwadze także, trendy zachodzące na rynku i starają się nie pozostawać w tyle. Dotyczy to przede wszystkim dużych korporacji, z kapitałem międzynarodowym, posiadających prężnie działające działy HR. Wybór rodzaju bonów zależeć będzie więc od innowacyjności i pomysłów pracowników działu kadr jak i od przydatności bonów dla większości pracowników.

Najbardziej popularną formą bonów, są bony towarowe (do wykorzystania w wybranych sklepach), a także bony restauracyjne (do wykorzystania w konkretnej restauracji bądź sieci restauracji), rekreacyjne (upoważniające do korzystania z siłowni, basenów, czy klubów fitness) czy też kulturalne (umożliwiające wstęp do kin, teatrów czy innych ośrodków kulturalnych).

W tym miejscu należy poruszyć jeszcze jedną kwestię istotną z punktu widzenia pracodawcy, która często bywa w praktyce pomijana i zaniedbywana, ale może stanowić często potencjalne źródło konfliktów u danego przedsiębiorcy. Otóż zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012.592 z późń. zm.) przedmiotowy fundusz przeznaczony jest m.in. na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Katalog osób uprawnionych do korzystania z funduszu wyznacza również ustawa (art. 2 pkt 5) gdzie wymienia się wśród jego beneficjentów: pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Powyższe oznacza, że nie ma wśród osób korzystających z dobrodziejstwa funduszu, osób pozostających z pracodawcą w stosunku zlecenia. Powoduje to, iż zleceniobiorcy, jeśli nie zostali wymienieni w regulaminie nie są uprawnieni do otrzymywania bonów. Sytuacja ta może rodzić potencjalne konflikty, bowiem praktyką często spotykaną w dzisiejszych czasach, co jest tłumaczone kryzysem ekonomicznym, jest zatrudnienie części osób jako pracowników, a z innymi utrzymywanie stosunku zlecenia, pomimo że jak wskazuje praktyka praca wykonywana przez tych pierwszych i drugich niczym się w praktyce nie różni. Jeśli więc pracodawca, chce utrzymać jak najlepszą atmosferę w zakładzie pracy powinien zastanowić się nad możliwością objęcia zleceniobiorców, postanowieniami regulaminu o zasadach i warunkach korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu.

Reasumując, bony są ciągle jedną z najbardziej lubianych form dodatkowego nagradzania pracowników i stanowią dla większości z nich, w szczególności w okresach świątecznych realną pomoc materialną. Takie gesty wpływają bardzo dobrze na opinie pracowników o swoje firmie i są bardzo dobrze oceniane, co przekłada się następnie na pozytywny PR przedsiębiorcy zarówno wśród obecnych jak i ewentualnych przyszłych pracowników, którzy chcieli by związać się zawodowo z takim pracodawcą.

Autor: Paweł Zyśko, radca prawny w Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *