0

Podpis elektroniczny będzie bardziej mobilny

Podpis elektroniczny, funkcjonuje  w polskim systemie prawnym od 15 lat. W sferze biznesu stał się codziennością, wciąż jednak nie jest narzędziem powszechnie stosowanym. Zwiększenie mobilności jego wykorzystania oraz wprowadzenie do obrotu prawnego nowych usług zaufania mają zwiększyć jego powszechność. Zmiany w tym zakresie nastąpiły w Polsce z dniem… Continue Reading

0

Sprzedaż wysyłkowa a prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej.

Każdy, kto chce dokonywać sprzedaży swoich towarów na rzecz osób prywatnych, musi posiadać kasę fiskalną, na której zostanie zarejestrowana każda transakcja. Przepisy przewidują jednak pewne zwolnienia z obowiązku jej posiadania, które wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia… Continue Reading

0

Czy zezwolenia na pracę wydawane obcokrajowcom będą limitowane ?

Polska zobowiązana jest wdrożyć unijne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników sezonowych z krajów trzecich, w tym także pochodzących  ze Wschodu. Resort pracy przygotował projekt nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania pracowników sezonowych. Zakłada on m.in. wprowadzenie limitów udzielanych zezwoleń.  Nowe przepisy mają uszczelnić system, który obecnie stwarza… Continue Reading

0

Rewolucja w zamówieniach publicznych.

Resorty rozwoju i finansów oraz Urząd Zamówień Publicznych (UZP) podpisały porozumienie, które ma doprowadzić do uruchomienia platformy elektronicznych zamówień publicznych. Strony porozumienia zobowiązują się w nim między innymi do współpracy w zakresie budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych oraz przygotowania zmian prawnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia.… Continue Reading

0

Niekorzystne zmiany zasad opodatkowania aportów

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady opodatkowania transakcji aportowych. Są one o wiele bardziej niekorzystne niż w 2016 r. Od początku roku, przychód z tytułu wniesienia aportu, powstanie w wysokości wartości rynkowej przedmiotu wkładu, a nie w wysokości nominalnej udziałów/ akcji otrzymanych w zamian za ten wkład, jak było do końca… Continue Reading